Szkolenia Kursy Staże

Oprócz tego, że każdego dnia opiekuję się Państwa stopami zajmuję się również szkoleniami dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę szkolenia, przyjmuję na staże i praktyki.

Szkolenia

Jednostka szkoleniowa od kilku lat współpracuje z lokalnymi szkołami kosmetycznymi. Uczniowie mają tu możliwość odbycia obowiązkowych praktyk w ramach nauczania a także zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia horyzontów.

Wszystkie stanowiska szkoleniowe - miejsca zabiegowe wyposażone są w najnowszy sprzęt podologiczny, spełniające wymagania służb sanitarnych nie tylko w Polsce ale także w krajach  Unii Europejskiej. Nowatorskie metody praktycznego nauczania zawodu oraz dogodne warunki szkoleniowe wpływają na jakość zdobytych umiejętności. Przyuczamy do pracy osoby dorosłe, jak również uczymy nowego zawodu dorosłych, co przekłada się na możliwość szybkiego zdobycia pracy, gdyż zawód podologa jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy ze względu na zapotrzebowanie społeczeństwa na tego typu usługi oraz  na wciąż małą liczbę osób wykonujących ten zawód.

Kursy / Kursy dla bezrobotnych

Pragniemy poinformować, że Jednostka Szkoleniowa została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr.ewidencyjnym 2.24/0075 (podstawa prawna art.20 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy),dzięki temu istnieje możliwość realizacji zleceń finansowych ze środków publicznych-skierowanych do osób bezrobotnych.

W celu przeprowadzenia szkolenia dedykowanego dla osoby bezrobotnej, osoba ta powinna zwrócić się do właściwego Urzędu Pracy z prośbą o skierowanie na indywidualny kurs lub szkolenie podologiczne, a także o sfinansowanie takiego szkolenia - jeśli zdobyte na szkoleniu umiejętności wpłyną na podniesienie atrakcyjności bezrobotnego na rynku pracy.

W pierwszej kolejności zgłoś się do naszej Jednostki Szkoleniowej w celu doboru odpowiedniego szkolenia lub kursu do Twoich kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych. Odpowiednie informacje w zakresie wniosku o skierowanie można znaleźć pod adresem www.pup-bielsko.pl lub udając się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy na rozmowę z doradcą zawodowym.

Praktyki / Staże

W gabinecie możliwe jest odbycie praktyki w celu zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu podologii. Zainteresowane osoby proszę o kontakt : info@podologia.bielsko.pl lub 501 330 740

 

Szkolenia i kursy oferowane w naszej Jednostce Szkoleniowej skierowane są do wszystkich osób które pragną zdobywać dodatkowe umiejętności aby wykorzystywać je w swojej dotychczasowej pracy, podnosić kwalifikacje w ramach samodokształcania lub zdobyć całkiem nowy zawód.